Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 18.3.2024.

Rekisterinpitäjä

Ihanat Kurvit, Satamakatu 10-12, 74100 Iisalmi
Y-tunnus: 1079610-2
www.ihanatkurvit.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
yrittäjä Katri Antila, asiakaspalvelu@ihanatkurvit.fi, puh. 0440 814 828
Rekisteröidyt henkilöryhmät
Asiakas
Potentiaalinen asiakas
Yhteistyökumppani

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakasviestintään ja Ihanien Kurvien asiakassuhteiden ylläpitoon.
Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.
Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä yllä oleviin yhteystietoihin tai käyttämällä uutiskirjeissä olevaa uutiskirjeen tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja
sekä asiakkuuteen tarvittavia tietoja.

Rekisterin tietolähteet
Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä:
Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksi henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta.

Tietojen luovutus ja käsittely
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle -OTS
Tietoja ei siirretä eikä jaeta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Pääsy rekisteriin on vain Ihanat Kurvit omistajalla. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin, joihin on pääsy ainoastaan tämän rekisterin yhteyshenkilöllä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse:
Ihanat Kurvit, Satamakatu 10-12, 74100 Iisalmi
asiakaspalvelu@ihanatkurvit.fi